wie is "dinkkind"

portret foto van Jenny

Ooit opgeleid aan de Pabo in Sittard tot onderwijzeres. Sinds 1991 werkzaam in de jeugdzorg. Getraind bij Bureau Bezem tot Beeld en Brein Beelddenkspecialist en vanaf augustus 2013 ook Pubercoach (zie www.beeldenbrein.nl ). Tevens door FON gecertificeerd Visueelscreener. Een goede basis voor de begeleiding van kinderen die vastlopen in het (basis)onderwijs met leer- en/of gedragsproblemen, veroorzaakt door het beelddenken.

  dink = Limburgs dialect voor "denk"

dink = ook het Limburgsewoord voor "ding".

Het woord ding / dinges wordt vaak gebruikt door beelddenkers, omdat ze moeite hebben met het vinden van de juiste omschrijving van hetgeen ze willen zeggen. De beelden in hun hoofd gaan veel sneller dan de woorden die ze eraan kunnen geven. Hun specifieke manier van informatie verwerking vraagt om een eigen aanpak. Dinkkind stelt aan de hand van een individueel  onderzoek een persoonlijk plan van aanpak op, als uitgangspunt voor een op problematiek afgestemd begeleidings-traject. 

afbeelding van dinkkind logo met naam en telefoon nummers

je.huijnen@gmail.com