oogsamenwerking


Ongeveer 80% van de informatie die kinderen op school verwerken wordt via de ogen opgenomen. Het mag duidelijk zijn dat problemen op visueel gebied een obstakel vormen voor optimale leerprestaties. Leer-, schrijf-, lees- en gedragsproblemen kunnen dan ook een gevolg zijn van visuele disfuncties.

Om de gevolgen van visuele disfuncties beter te begrijpen maken we onderscheid tussen "zicht" en "zien".
Zicht = het vermogen om  via de ogen licht te ontvangen en dit door te seinen naar de hersenen.
Zien = het vermogen om de binnenkomende visuele informatie op juiste wijze te interpreteren en te begrijpen. Zien doe je dus met je hersenen.
Veel kinderen met een volledig zicht kunnen toch een ernstig visueel probleem hebben.

Vooral problemen in de samenwerking van de ogen komen vaker voor dan men zich realiseert. Een veel voorkomend probleem heet fixatie disperatie (FD). Bij een fixatie disperatie verwerken de hersenen de inkomende visuele informatie foutief. Als je ergens naar kijkt moeten beide ogen naar hetzelfde punt kijken. Wanneer dit niet goed gebeurd, fixeer je (kijken) disparaat (niet goed). De hersenen kunnen de beelden van de beide ogen niet tot één enkelbeeld versmelten waardoor het zien onduidelijk wordt. Als hier niets aan gedaan wordt kan het de prestaties op school maar ook bij andere activiteiten, b.v. sporten, beïnvloeden.

dinkkind = geregistreerd visueel screener.

Gegevens uit een anamnese en metingen met een zogenaamde biopter worden gebruikt om een eventuele visuele disfunctie te signaleren. Op basis hiervan kan doorverwijzing naar een functioneel optometrist aangeraden worden.

Nog meer informatie? 
Neem contact op je.huijnen@gmail.com
0475-301727 / 06-41941895

afbeelding van kleurrijke kinderen met adres gegevens van dinkkind
Of kijk op www.info-fo.nl.