Leren omgaan met emoties.

Voor het beter leren omgaan met emoties gebruiken veel kinderen een soort “thermometer”  om op een schaal van 1 tot 10 aan te geven hoe boos, verdrietig, blij eenzaam etc. ze zijn. Het idee erachter (bewustwording, visualiseren end.) is prima. De praktische ervaring binnen de pedagogische setting laat ook minder sterke punten zien. De metrieke maatvoering is vaak te abstract m.n. voor de jongere kinderen en de kinderen met een pdd-nos problematiek. Daarnaast is een thermometer erg klinisch en wordt  deze teveel geassocieerd met ziek zijn.emotieballon kaartjes bevestigd aan een hanger

Samen met mijn collega's ben ik steeds op zoek naar (nieuwe) bruikbare middelen om de kinderen te helpen. Dus ook hierbij zijn we gaan nadenken over een bruikbare variant. Een die wel aansluit bij de beleving en het niveau van de kinderen. Zo zijn we uitgekomen bij de “emotie-ballon”. De meeste kinderen vinden ballonnen leuk, maar m.n. de eigenschappen van een ballon zijn uitermate geschikt om het verloop van emoties te visualiseren.

Hierop is  een methodische opbouw geschreven om stap voor stap beter leren om te gaan met emoties. In eerste instantie a.d.v.  een echte ballon. In een volgende stap wordt gewerkt met getekende ballonnen, verwerkt in een schuifraam, agressie-cirkel of aangepast aan  indivuduele (on)mogelijkheden. De "emotie-ballon"  werd in 2010 genomineerd voor de Trots op troffee van Combinatie jeugdzorg. De methode wordt inmiddels op verschillende afdelingen, maar ook buiten de instelling, toegepast. 

 

emotieballonkaartjes met

Meer weten over het toepassen van deze methodiek?

Interesse in het volgen van een workshop?

 dinkkind geeft graag (letterlijk) tekst en uitleg.

je.huijnen@gmail.com

tel.0475-301727 

   Kidspicto's ( www.kidspicto.nl ) heeft een emotie-set ontwikkeld gebaseerd op "de Emotieballon".